cuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-2

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Cục quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan quản lý và chỉ đạo các mặt công tác xuất nhập cảnh tại Việt Nam

Cục quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan quản lý và chỉ đạo các mặt công tác xuất nhập cảnh tại Việt Nam