Việt Nam nới giấy phép cho lao động nước ngoài

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP/2021 về