lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-5

Các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tuyển dụng người nước ngoài thì phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho cá nhân đó

Các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tuyển dụng người nước ngoài thì phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho cá nhân đó

Các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tuyển dụng người nước ngoài thì phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho cá nhân đó