visa-dinh-cu-canada-dien-2

visa định cư Canada diện đầu tư

Visa định cư Canada diện đầu tư được xét cấp cho các nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada

Visa định cư Canada diện đầu tư được xét cấp cho các nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada